Options

Totaalbedrag sales line niet zichtbaar in uitgedraaid report.

Bl4ckSoul1997Bl4ckSoul1997 Member Posts: 1
edited 2022-11-29 in NAV Dutch speaking only
De titel is een beetje vaag, dus ik zal het wat beter uitleggen.

Ik ben met een opdracht bezig, waarin er in de verkoopfactuur een tabel voor openstaande ongefactureerde artikelen uit de Sales Line moet komen. Mijn opdrachtgever wil een totaalbedrag onder het tabel met de Sales Line artikelen hebben.

Ik heb een global variable aangemaakt genaamd SalesLine_TotalAmount.

Vervolgens haal ik op de
OnAfterGetRecord
van de Sales Invoice Line alle producten uit de Sales Line op die er te vinden zijn met het ordernummer van de Sales Invoice Header, doe een
CALCSUMS("Amount including VAT")
uitvoeren om alles bij elkaar op te tellen, om daarna dit totaalbedrag toe te wijzen aan SalesLine_TotalAmount. Op de report editor van NAV heb ik in de DataItem van de Sales Line een column toegevoegd met een verwijzing naar SalesLine_TotalAmount, met de naam SalesLine_TotalAmt.
"Sales Line".SETRANGE("Document Type", "Sales Line"."Document Type"::Order);
"Sales Line".SETRANGE("Document No.", "Sales Invoice Header"."Order No.");
"Sales Line".SETFILTER("Outstanding Amount",'<>0');
IF "Sales Line".FINDFIRST THEN BEGIN
   SalesLine_TableVisible := TRUE;
   "Sales Line".CALCSUMS("Amount Including VAT");
   SalesLine_TotalAmount := "Sales Line"."Amount Including VAT";
   END

Dan doe ik via NAV een testfactuur uitprinten met openstaande artikelen, maar blijft het bedrag leeg of raakt dynamics in een oneindige loop van inladen van verkoopregels.

Ik werk nog maar 3 maanden met NAV, dus ben nog niet thuis met de taal en de structuur van het programma.

Wat gaat er hier fout, wat kan ik nog beter leren begrijpen in deze situatie?
Sign In or Register to comment.