[OPGELOST] [SOLVED] server certificate is not configured properly with HTTP.SYS in the HTTPS case

Quick1034Quick1034 Member Posts: 9
edited 2017-06-19 in NAV Dutch speaking only
Hi,

Ik heb een probleem bij het versturen [2009 R2] van BTW/ICP aangifte.

De aanroep van de functie Deliver is mislukt. mscorlib gaf de volgende foutmelding:

Er is een fout opgetreden bij het maken van de HTTP-aanvraag aan:https://dgp2.procesinfrastructuur.nl/wus/2.0/aanleverservice/1.2.
Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat het servercertificaat niet goed geconfigureerd is met HHTP>SYS in het HTTPS-geval. De fout kan ook veroorzaakt worden doordat de beveiligingsbindingen tussen de client en de server niet overeenkomen.

of
An error occurred while making the HTTP request to.
https://dgp2.procesinfrastructuur.nl/wus/2.0/aanleverservice/1.2

This could be due to the fact that the server certificate is not configured properly with HTTP.SYS in the HTTPS case. This could also be caused by a mismatch of the security binding between the client and the server.

Weet iemand wat de oorzaak van deze melding kan zijn?
Hoe lossen we dit op?


Quick1034Comments

 • kalyankandimallakalyankandimalla Member Posts: 56
  Hi ,

  Please use below two dotnet variables
  • DotnetVariable1 of type System.Net.ServicePointManager.'System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'
  • DotnetVaraiable2 of type System.Net.SecurityProtocolType.'System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'


  and try to add below piece of code

  DotnetVariable1.SecurityProtocol := DotnetVariable2.Tls12;

 • Quick1034Quick1034 Member Posts: 9
  Dank voor je reactie.

  Moet dit worden aangepast in de DLL welke hoort bij Digipoort [Microsoft.Dynamics.NL.Digipoortservices] of kan dit ook in navision zelf worden opgelost?


 • kalyankandimallakalyankandimalla Member Posts: 56
  Hi,

  The code can be added in Navision or if you have separate dll we can also the code there.

  But first please try adding in Navision.
 • hanhoohanhoo Member Posts: 1
  Wij hebben hetzelfde probleem. Oorzaak is dat op 19 April Logius een wijziging heeft gedaan. Ik lees / denk graag mee voor een oplossing.
 • MaloMalo Member Posts: 1
  edited 2017-05-04
  Digipoort verlangt minimaal TLS 1.2 via beveiligde verbindingen, zie https://www.logius.nl/ondersteuning/onderhoud/vervanging-certificaten

  We hebben de ICP aangifte (classic client v2009 R2) kunnen versturen door het .NET Framework te forceren TLS 1.2 te gebruiken met de volgende registerinstellingen:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]
  "SchUseStrongCrypto"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]
  "SchUseStrongCrypto"=dword:00000001
 • Quick1034Quick1034 Member Posts: 9
  Malo,

  Oplossing klopt.
  Werkt ook voor hogere versies van Navision.

 • gpeturssongpetursson Member Posts: 3
  Thanks guys, this helped.
Sign In or Register to comment.