[OPGELOST] [SOLVED] server certificate is not configured properly with HTTP.SYS in the HTTPS case

Quick1034Quick1034 Posts: 7Member
edited 2017-06-19 in NAV Dutch speaking only
Hi,

Ik heb een probleem bij het versturen [2009 R2] van BTW/ICP aangifte.

De aanroep van de functie Deliver is mislukt. mscorlib gaf de volgende foutmelding:

Er is een fout opgetreden bij het maken van de HTTP-aanvraag aan:https://dgp2.procesinfrastructuur.nl/wus/2.0/aanleverservice/1.2.
Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat het servercertificaat niet goed geconfigureerd is met HHTP>SYS in het HTTPS-geval. De fout kan ook veroorzaakt worden doordat de beveiligingsbindingen tussen de client en de server niet overeenkomen.

of
An error occurred while making the HTTP request to.
https://dgp2.procesinfrastructuur.nl/wus/2.0/aanleverservice/1.2

This could be due to the fact that the server certificate is not configured properly with HTTP.SYS in the HTTPS case. This could also be caused by a mismatch of the security binding between the client and the server.

Weet iemand wat de oorzaak van deze melding kan zijn?
Hoe lossen we dit op?


Quick1034Comments

  • kalyankandimallakalyankandimalla Posts: 53Member
    Hi ,

    Please use below two dotnet variables
    • DotnetVariable1 of type System.Net.ServicePointManager.'System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'
    • DotnetVaraiable2 of type System.Net.SecurityProtocolType.'System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'


    and try to add below piece of code

    DotnetVariable1.SecurityProtocol := DotnetVariable2.Tls12;

  • Quick1034Quick1034 Posts: 7Member
    Dank voor je reactie.

    Moet dit worden aangepast in de DLL welke hoort bij Digipoort [Microsoft.Dynamics.NL.Digipoortservices] of kan dit ook in navision zelf worden opgelost?


  • kalyankandimallakalyankandimalla Posts: 53Member
    Hi,

    The code can be added in Navision or if you have separate dll we can also the code there.

    But first please try adding in Navision.
  • hanhoohanhoo Posts: 1Member
    Wij hebben hetzelfde probleem. Oorzaak is dat op 19 April Logius een wijziging heeft gedaan. Ik lees / denk graag mee voor een oplossing.
  • MaloMalo Posts: 1Member
    edited 2017-05-04
    Digipoort verlangt minimaal TLS 1.2 via beveiligde verbindingen, zie https://www.logius.nl/ondersteuning/onderhoud/vervanging-certificaten

    We hebben de ICP aangifte (classic client v2009 R2) kunnen versturen door het .NET Framework te forceren TLS 1.2 te gebruiken met de volgende registerinstellingen:

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]
    "SchUseStrongCrypto"=dword:00000001

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]
    "SchUseStrongCrypto"=dword:00000001
  • Quick1034Quick1034 Posts: 7Member
    Malo,

    Oplossing klopt.
    Werkt ook voor hogere versies van Navision.

  • gpeturssongpetursson Posts: 3Member
    Thanks guys, this helped.
Sign In or Register to comment.