SEPA: hash totaal berekenen van exportbestand

MaximusMaximus The NetherlandsMember Posts: 105
edited 2014-10-30 in NAV Dutch speaking only
Hoi,

ik wilde mijn oplossing delen om een hash totaal te kunnen berekenen van een SEPA export bestand mbv de MD5 en SHA-1 methode. De software van onze bank biedt de mogelijkheid om deze te berekenen als het SEPA bestand bij hun geupload wordt. Door het aan de Navision kant ook te berekenen kunnen we controleren of het bestand tussentijds aangepast is.

Allereerst heb je het programma fciv.exe nodig van MS: http://support2.microsoft.com/kb/841290. Dit programma berekend hashtotalen en geeft deze terug in een xml bestand. Dit bestand kun je vervolgens uitlezen.

Plaats fciv.exe op een voor iedereen toeganglijke plek op het bedrijfsnetwerk.

Voeg de volgende velden toe in Table 11000001 Payment History:

Enabled Field No. Field Name Data Type Length Description
Yes 50000 Hash Total MD5 Text 32
Yes 50010 Hash Total SHA-1 Text 40
Yes 50020 Hash Total Calculated Boolean

Alle velden staan op Editable is No

Voeg deze velden desgewenst toe op Forms 11000005 Payment History Card en/of 11000007 Payment History List.

Voeg in Table 11000001 Payment History de volgende regel code toe in functie GenerateExportfilename:

Export:=FALSE;
"Hash Total Calculated" := FALSE; //Nieuwe regel code
MODIFY;

Maak in Table 11000001 Payment History een nieuwe functie aan: CalculateHashTotals

CalculateHashTotals()
IF NOT "Hash Total Calculated" THEN BEGIN
"Hash Total MD5" := LCduHashManagement.CalcMD5(Rec);
"Hash Total SHA-1" := LCduHashManagement.CalcSHA1(Rec);
"Hash Total Calculated" := TRUE;
MODIFY;
END;

Deze functie heeft de volgende locale variabele:

Name DataType Subtype Length
LCduHashManagement Codeunit Hash Management

Roep deze functie vervolgens aan in Report 11000012 SEPA ISO20022 Pain 01.01.03:

Payment History - OnAfterGetRecord()
ExportFileName := GenerateExportfilename(AlwaysNewFileName);
ExportSEPAFile;
"Payment History".CalculateHashTotals; //Nieuwe regel code

Tenslotte heb je nog een CodeUnit Hash Management nodig met de volgende Variables, Text Constant en Functions:

Variables

Name DataType Subtype Length
FileNameHashTotals Text 1024
FileHashTotals File
FileHashTotalsTextLine Text 1024
MD5 Text 32
SHA1 Text 40

Text Constant
Name ConstValue
FCIVExecutable Pad en bestandsnaam van fciv.exe

Function Names
CalcMD5
CalcSHA1

CalcMD5(ParRecPaymentHistory : Record "Payment History") : Text[32]
SHELL(FCIVExecutable, ParRecPaymentHistory."File on Disk", '-md5', Parameter 3);

//FCIVExecutable = Text Constant (to make the Executable trusted) containing the Path and File Name of FCIV.exe
//Parameter 1 = Path and File Name of File to calculate Hash Total of
//Parameter 2 = Hash Method used (can be -md5, -sha1 or -both)
//Parameter 3 = Indication that the output has to be a XML File in a location specified ('-xml ' + Path and File Name)

SLEEP(2000); //System needs time to finish FCIV.exe before the resulting XML File can be used

FileHashTotals.OPEN(Path and File Name XML File);
FileHashTotals.READ(FileHashTotalsTextLine);
FileHashTotals.CLOSE;

ERASE(Path and File Name XML File);

MD5 := COPYSTR(FileHashTotalsTextLine,
STRPOS(FileHashTotalsTextLine,'<MD5>') + strlen('<MD5>'),
STRPOS(FileHashTotalsTextLine,'</MD5>') - STRPOS(FileHashTotalsTextLine,'<MD5>') - strlen('<MD5>'));

EXIT(MD5);

CalcSHA1(ParRecPaymentHistory : Record "Payment History") : Text[40]
SHELL(FCIVExecutable, ParRecPaymentHistory."File on Disk", '-sha1', Parameter 3);

//FCIVExecutable = Text Constant (to make the Executable trusted) containing the Path and File Name of FCIV.exe
//Parameter 1 = Path and File Name of File to calculate Hash Total of
//Parameter 2 = Hash Method used (can be -md5, -sha1 or -both)
//Parameter 3 = Indication that the output has to be a XML File in a location specified ('-xml ' + Path and File Name)

SLEEP(2000); //System needs time to finish FCIV.exe before the resulting XML File can be used

FileHashTotals.OPEN(Path and File Name XML File);
FileHashTotals.READ(FileHashTotalsTextLine);
FileHashTotals.CLOSE;

ERASE(Path and File Name XML File);

SHA1 := COPYSTR(FileHashTotalsTextLine,
STRPOS(FileHashTotalsTextLine,'<SHA1>') + strlen('<SHA1>'),
STRPOS(FileHashTotalsTextLine,'</SHA1>') - STRPOS(FileHashTotalsTextLine,'<SHA1>') - strlen('<SHA1>'));

EXIT(SHA1);

Succes ermee.

Gr. Max

Comments

 • tinoruijstinoruijs Member Posts: 1,226
  Dank voor het delen Max!
  =D>

  Tino Ruijs
  Microsoft Dynamics NAV specialist
 • PoltergeistPoltergeist NetherlandsMember Posts: 197
  I just browsed your code, but shouldn't SHA1 be a text40? MD5 is 32 characters, but SHA1 is 40 characters

  Oeps, nederlands. SHA1 is toch altijd 40 karakters?
 • MaximusMaximus The NetherlandsMember Posts: 105
  Hoi Poltergeist,

  je hebt gelijk :oops: het moet 40 zijn.

  Ik heb mijn originele post aangepast om verwarring en onnodige fouten te voorkomen.

  Niemand die het hier gemerkt heeft overigens :D

  Een andere issue waar ik tegenaan liep: fciv.exe berekent hash totalen in hexadecimaal formaat maar converteert dit naar Base64 voor het naar het scherm of de XML-outputfile gestuurd wordt.

  Grappige is dat de website van de bank de hashtotalen alleen in hexadecimaal formaat toont. Onze collega's van Finance halen nu het hashtotaal dat door NAV berekend wordt door een offline converter zodat ze een verglijking kunnen maken. Het mooiste is natuurlijk als het goede formaat al in NAV getoond wordt. Iemand toevallig een converteerfucntie Base64 -> Hex beschikbaar?

  Gr. Max
 • PoltergeistPoltergeist NetherlandsMember Posts: 197
  Dat komt omdat je de -xml optie gebruikt. Wat je beter kunt doen is dit regeltje gebruiken

  fciv bestandsnaam -both > outputfile.txt

  In outputfile.txt komt op de laatste regel dan de md5 en de sha1 in hex en de bestandsnaam te staan. Die kun je gewoon uitlezen
Sign In or Register to comment.