Bug in REP11000000 (NAV2013)

lvanvugtlvanvugt Member Posts: 774
edited 2014-03-20 in NAV Dutch speaking only
Het External Document No. op TAB25 (Vendor Ledger Entry) is opgerekt naar 35 tekens in NAV2013 (was 20 tekens). Echter REP11000000 is hier niet op aangepast geweest:
VenEntry.GET(DetailLine."Serial No. (Entry)");
    IF VenEntry."External Document No." <> '' THEN
     UseDocumentNo := VenEntry."External Document No."
    ELSE
     UseDocumentNo := VenEntry."Document No.";
UseDocumentNo is gedefineerd als UseDocumentNo@1000000 : Code[30];
Dit dient dus opgerekt naar 35.
Luc van Vugt, fluxxus.nl
Never stop learning
Van Vugt's dynamiXs
Dutch Dynamics Community
Sign In or Register to comment.