Bug in TAB11000002 (SEPA Update)

lvanvugtlvanvugt Member Posts: 774
edited 2014-03-20 in NAV Dutch speaking only
Zowel in de NAV 2013 als 2009 R2 SEPA zit de volgende fout:
CASE DetailLine."Account Type" OF
    DetailLine."Account Type"::Vendor:
     IF VendLedgEntry.GET(DetailLine."Serial No. (Entry)") THEN BEGIN
      IF NOT AppendUnstrRemitInfo(UnstrRemitInfo,Delimiter,VendLedgEntry."External Document No.") THEN
       EXIT;
     END;
In de aanroep van AppendUnstrRemitInfo staat de laatste parameter VendLedgEntry."External Document No." welke 35 tekens lang kan zijn. Kijken we naar de definitie van AppendUnstrRemitInfo :
LOCAL PROCEDURE AppendUnstrRemitInfo@1000006(VAR Info@1000000 : Text[140];VAR Delimiter@1000001 : Text[2];DocumentNo@1000002 : Code[20]) : Boolean;
DocumentNo@1000002 : Code[20]!
Deze moet dus opgerekt naar 35.
Luc van Vugt, fluxxus.nl
Never stop learning
Van Vugt's dynamiXs
Dutch Dynamics Community

Comments

 • mdPartnerNLmdPartnerNL Member Posts: 802
  bedankt :) heb er ook nog een die ik bij klanten aanpas aangezien de teksten in de mt940S nu veel langer kunnen zijn.

  Codeunit 11000006: CBG Statement Reconciliation


  IF PostDesRec.FIND('-') THEN BEGIN
  REPEAT
  CASE PostDesRec."Information Type" OF
  PostDesRec."Information Type"::"Description and Sundries":
  IF NOT SplitAccountnumber(PostDesRec.Description) THEN
  SplitInvoicenumber(PostDesRec.Description);
  PostDesRec."Information Type"::"Account No. Balancing Account":
  SplitAccountnumber(PostDesRec.Description);
  PostDesRec."Information Type"::"Name Acct. Holder":
  Name := COPYSTR(PostDesRec.Description, 1, MAXSTRLEN(Name));
  PostDesRec."Information Type"::"Address Acct. Holder":
  Address := COPYSTR(PostDesRec.Description, 1, MAXSTRLEN(Address));
  PostDesRec."Information Type"::"City Acct. Holder":
  City := COPYSTR(PostDesRec.Description, 1, MAXSTRLEN(City));
  PostDesRec."Information Type"::"Payment Identification":
  Identification := COPYSTR(PostDesRec.Description, 1, MAXSTRLEN(Identification));
  END;
  UNTIL PostDesRec.NEXT = 0;
  END;


  Voeg het vetgedrukte toe.
 • lvanvugtlvanvugt Member Posts: 774
  Klopt. Me2.
  Luc van Vugt, fluxxus.nl
  Never stop learning
  Van Vugt's dynamiXs
  Dutch Dynamics Community
Sign In or Register to comment.