Verplaatsen database sql server

AlleeTABAlleeTAB Member Posts: 2
edited 2014-03-05 in NAV Dutch speaking only
Ik ben voornemens onze Dynamic Nav database te verplaatsen naar een nieuwe sql server met SQL server 2008 R2 binnen hetzelfde domein.
Onze huidige server is SQL Server versie 2005.

Onderstaande stappen heb ik al ondernomen:
1. extended procedures aangemaakt:
xp_ndo_enumusergroups
xp_ndo_enumusersids

2. Gebruikers gescript en aangemaakt op de nieuwe server.
3. Wachtwoorden goed gezet voor Sql auth gebruikers.
4. Binnen Dynamics Nav alle aanmeldingen gesynchroniseerd.

Zijn er nog andere zaken waarmee bij een dergelijke transitie rekening gehouden moet worden.

Comments

Sign In or Register to comment.