Subtotalen in Report 206 Nav 4.0

eipa-hennyeipa-henny Member Posts: 2
edited 2014-02-24 in NAV Dutch speaking only
Hallo,

We zijn zoekende naar een oplossing om bij het afdrukken van een Verkoopfactuur (Report 206) subtotalen aan te brengen. Momenteel boekt de klant alles op grootboekrekeningen en maakt geen gebruik van artikelen.

Heeft iemand ervaringen op dit gebied?
Sign In or Register to comment.