Options

Automatisch vereffenen van IBAN - betalingen

gbierkensgbierkens Member Posts: 49
edited 2013-05-23 in NAV Dutch speaking only
Op dit moment worden veel posten van mijn bankafschrift niet meer automatisch herkend, omdat ze via IBAN betaald worden.
Heeft er iemand al een work-around voor het automatisch herkennen van drigensebiteuren en bijbehorende posten?
Sign In or Register to comment.