Options

Boekhoudvraag Kostensoort-kostenplaats-kostendrager, 2vragen

hvdhoevenhvdhoeven Member Posts: 99
edited 2013-05-17 in NAV Dutch speaking only
Ik ben docent en geef boekhouden en erp. Op mijn hogeschool gebruiken we Dynamics NAV 2009 en gaan volgend jaar naar NAV 2013.

Op dit moment schrijf ik een boek waarin boekhouden en erp geïntegreerd worden behandeld. Ik kies daarbij ook voor een procesinsteek, waarbij het proces van de financiële maandafsluiting en -rapportage een belangrijk hoofdstuk is. In dit proces wil ik oa de kostendoorverdeling: Kostensoort (Rubriek 4) > Kostenplaats (rubriek 5) > Kostendrager (Rubriek 6) tot uitdrukking brengen. Met kostendrager worden dan de producten of dienstenbedoeld die het bedrijf verkoopt.

Ik heb begrepen dat vanuit de Angelsaksische landen steeds meer het grootboek dient voor externe verslaggeving en dat voor interne berichtgeving vaak andere tools worden ingezet (zoals bij NAV de dimensies). Ik begreep dat rubrieken 5 en 6 uit het "oude" model dus vervallen zijn, omdat kostenplaatsen en kostendragers niet meer in het grootboek staan (is immers niet gericht op externe verslaggeving).
Mijn vraag (#1) is of dit beeld klopt met de (Nederlandse) praktijk in bedrijven?
Ik lees graag jullie input, waarvoor alvast mijn dank.

---

Een stap verder is dat bij het boeken van (kosten)facturen zodanig veel dimensies worden meegegeven dat het niet eens meer nodig is om kosten "door te verdelen". Ik kan me daar niet zo goed een voorstelling van maken.
Mijn vraag (#2) hierbij is of dat inderdaad voorkomt, hoevaak en hoe zoiets er dan in de basis uitziet
OOk hierbij is jullie input welkom!
Sign In or Register to comment.