Options

Navision internals $VSIFT$?

AlcoPostAlcoPost Member Posts: 3
edited 2013-01-02 in NAV Dutch speaking only
Weet iemand een goed boek of goede informatie over het gebruik van $VSIFT$ views/velden en dan met betrekking hoe
* Het opgeslagen wordt in de database.
* Hoe de velden erbij worden gehaald op een formulier.
* Wat de performance penalty is, bij het niet tonen van de velden.

Comments

Sign In or Register to comment.