Kosten upgrade Navision

benjamin2benjamin2 Member Posts: 5
edited 2007-06-04 in NAV Dutch speaking only
Goedemorgen Navision experts!

Momenteel loop ik stage bij een bedrijf, waarbij ik onderdeel uit maak van de verbetergroep Automatisering. We werken hier met Navision 3.7, maar dit wordt momenteel verre van optimaal gebruikt. Er zijn veel losstaande subsystemen (dus niet gekoppeld aan Navision). Er wordt veel data dubbel ingevoerd en verwerkt en voor rapportage wordt vooral Excel veel gebruikt. Nu zijn we bezig om dit te optimaliseren.

De eerste keuze die we (volgens mij) dienen te maken, is de keuze in welke versie van Navision we verder willen werken. Er zijn eigenlijk drie mogelijkheden:
1. Optimaliseer Navision 3.7 en maak hier een goed werkbaar geheel van.
2. Doe een upgrade naar Navision 4.0 en richt dit helemaal naar eigen wens in.
3. Doe een upgrade naar Navision 5.0 en richt dit helemaal naar eigen wens in.

Nou zou ik graag jullie adviezen en meningen hierover horen. In de huidige database is behoorlijk wat maatwerk aanwezig. Dit zit vooral in de module Kwaliteit (we zitten in de foodbranche) en in de rapportages. Dit maatwerk moet zoveel mogeljk voorkomen worden en zoveel mogelijk standaard Navision worden.

Wat zouden jullie doen en wat zijn de zaken waar we op moeten letten? Alvast bedankt vor de adviezen!

Comments

 • krikikriki Member, Moderator Posts: 9,086
  Een upgrade naar 5.0 is op dit moment nog te vroeg. Er is namelijk nog geen upgradetoolkit beschikbaar. Binnen een paar maand zal die er wel zijn. Dus als de eventuele upgrade tot dan uitgesteld kan worden, kan je meteen naar 5.0 upgraden in plaats van 4.00SP3.
  In geval dat jullie werken met een SQL-DB, is een technical upgrade (dus ENKEL de client) naar 5.0 wel een goed idee. Dit type van upgrade is in de meeste gevallen op een paar uur te doen en zonder problemen.

  Ik had het over een "eventuele" upgrade.
  Nu moeten we (of beter jullie) beslissen of een upgrade nodig/nuttig/mogelijk is of niet.
  Dit hangt af van de volgende punten:
  -Is er een bug/probleem dat enkel kan opgelost worden met een nieuwe versie?
  -Is er nieuwe functionaliteit in de nieuwe versie die jullie nodig hebben / zouden willen gebruiken?
  -Als er op beide vragen NEE geantwoord is, zou ik eerder op 3.7 blijven. Dit aangezien er veel maatwerk is. Dit allemaal upgraden kost veel tijd om de upgrade (objecten) te doen en veel tijd om te testen.
  Regards,Alain Krikilion
  No PM,please use the forum. || May the <SOLVED>-attribute be in your title!


 • Marije_BrummelMarije_Brummel Member, Moderators Design Patterns Posts: 4,262
  Als je in de food branche zit en je werkt niet met de Schouw add-on zou ik daar eens naar kijken.

  Als je daar al wel mee werkt hebben ze misschien een nieuwe versie waar je naar kunt upgraden.

  Daarnaast kun je ook contact opnemen met upgrade specialisten.
 • benjamin2benjamin2 Member Posts: 5
  ok, bedankt voor jullie reakties. Zal contact zoeken met een upgrade expert om meer info te krijgen.

  Mochten er nog meer mensen tips of suggesties hebben dan hoor ik dat uiteraard graag!
Sign In or Register to comment.