Tellen web users mee voor puten voor Multi-Site Agreement?

mart1n0mart1n0 Member Posts: 123
edited 2007-05-11 in NAV Dutch speaking only
Weet iemand of web users meetellen om in aanmerking te komen voor Multi-Site Agreement. Elke foundations layer en user tellen voor één punt en er zijn minstens 76 punten nodig.

Ik weet dus alleen niet of web users (Employee Portal Users) meetellen.
Sign In or Register to comment.