Foutmelding bij wisselen van bedrijf

Angelo63Angelo63 Posts: 20Member
edited 2011-10-27 in NAV Dutch speaking only
Onderstaande twee foutmeldingen verschijnen bij het wisselen van bedrijf:

Het Help-systeem is beschadigd.
Zorg ervoor dat de .hh-bestanden correct geïnstalleerd zijn.


De datum is ongeldig.

iemand een idee hoe dit op te lossen ?

Comments

  • Angelo63Angelo63 Posts: 20Member
    Door de PC te herstarten is het probleem opgelost. Blijkbaar worden de .hh-bestanden dan opnieuw (en correct) geïnstalleerd. Neemt niet weg dat de oorzaak onbekend blijft. :-k
Sign In or Register to comment.